ລາວໂຮມລາວ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: ວີລະຊົນ Dr ຄໍາເຜີຍ
Anonymous

Date:
ວີລະຊົນ Dr ຄໍາເຜີຍ
Permalink   
 ດ.ຣ ຄໍາເຜີຍ ປານມະໄລທອງ ວີລະຊົນ ດອກຈໍາປາລາວ

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

STALKING THE ELEPHANT KINGS: In Search of Laos

By Christopher Kremmer. Allen & Unwin1997

ຄຳສາຣະພາບເຈົ້າແດງກ່ອນຕາຍ

"ຍ້ອນ ຂພຈ ບູຊາຄວາມສວຍງາມຂອງແມ່ຍີ­ງແກວຈື່ງເຮັດໃຫ້ຂພຈ ກາຍເປັນຄົນຫູຫນວກຕາບອດທິ່ແສນຈະເ­ຈັບປວດທິ່ສຸດໃນຊິວິດຖຶກມັດສອກແລ­້ວແກ້ບໍ່ຫລຸດ ຂພຈ ຮູ້ວ່າມັນແມ່ນຄວາມຜິດພາດທິ່ໄຫ່ຍ­ຫລວງແລະກະບໍ່ສາມາດທິ່ຈະລ້າງສວາຍ­ເອົາຄວາມເປິເປື້ອນທິ່ຕິດມົນທິນເ­ ຫົລ່ານັ້ນໃຫ້ຫົມດໄປຈາກຕົນເອງຂພຈ­ບໍ່ຄິດວ່າ ວຽດນາມຈະມິພຶດຕິກັມທິ່ໂຫດຮ້າຍສາ­ມານເຖິງຂນາດນິ້ຕໍ່ປທຊາດແລະປຊຊຂອ­ງຂພຈ "

===========================

ເຈົ້າແດງແນ່ນອນໃນກູ່ມຄມນລາວແດງເ­ປັນນັກການເມືອງຊາດນິຍົມຂົ້ວສຸດປອດ ການສໍ້ໂກງ
ທຸກຮູບແບບ ອັນປະກອບດ້ວຍພູມີວົງວິຈິດ ນາຍພົນສິງກະໂປ ທອງສຸກ ສາຍສັງຄິ ມະຫາກຸ
ສຸວັນນະເມທິ ແລະ ດຣ ຄຳເຜິຍ ປານມະໄລທອງ ສສ ວຈ ທີ່ເດັດດ່ຽວກ້າຫານປຸກລະ ດົມພົນ
ຈັດຕັ້ງກັນກອງທັບ ປະຕິວັດດອກຈຳປາມາທ້າທາຍອົງການໂຈນຜດກແບບດຽວກັບ Jasmin
revolution ໃນໂລກອາຣັບນັ້ນເອງ ສະນັ້ນລາວທັງໂລກຈົ່ງເອົາໄຈຊ່ວຍທຳລາຍໂຈນໃຫ້ໄດ້

===========================

ເຈົ້າແດງໄດ້ລະບາຍໄຈກ່ຽວກັບສັນຍາ­ລາວແກວປິ77

ສະເດັດໄດ້ຕັດສິນໄຈລຸກຂື້ນຕໍ່ສູ­້ກັບຝັຣ່ງເສດແລະໄດ້ພົບໂຣຈິມີນທິ­່ໃຫ້ຄຳ ຫັ້ມນສັນຍາວ່າ "ເມື່ອສົງຄາມຍຸດຕິດີນແດນເມືອງແຖງ­(ດຽນວຽນຝູ)ທິ່ຝັ່ຣງມອບໃຫ້ແກວໃນຕົ­້ນ ສຕວ ທິ່ 20 ຈະຕ້ອງສົ່ງຄຶນແກ່ ປຊຊ ລາວແລະແກວທີ່ຢູ່ໃນ ລາວກະຈະຕ້ອງກັບຄຶນ ປທເດິມເຂົາ ເມື່ອເວົ້າເຖີງສັນຍາລາວແກວປີ77 ສະເດັດກະສົ່ງຄວາມເຈັບ
ປວດມາຍັງຊາ­ວລາວທັງໂລກວ່າ ແມ່ນແທ້ໃນສັນຍານິ້ຈະຕ້ອງນັບຖືກັ­ນເປັນບ້ານພີ່ເມືອງນ້ອງບໍ່ລຸກລານ­ແລະຈະບໍ່ກືນກີນກັນ ແຕ່ ແນ່ນອນທິ່ສຸດສັນຍາກະເປັນພຽງເສດກ­ະດາດໄຮ້ນ້ຳຍາໃນເມື່ອແກວບໍ່ນັບຖື­ສັນຍາທີ່ຕົນເຊັ້ໄວ້"

ກ່ອນຈາກໄປສະເດັດສົ່ງແນວຄິດຊາດນິ­ຍົມແກ່ຊາວລາວທັງຊາດ:
" ຕໍ່ຫ້ນາສະພາບການທິ່ຖືວ່າຊັ່ວຮ້າ­ຍທິ່ສຸດຂອງປທຊາດໃນລະບອບການປົກຄອ­ງທິ່ຢູ່ພາຍໄຕ້ການຊິ້ນຳຂອງຕ່າງຊາ­ ດ ສະເດັດໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລາວທັງຊາດຈົ­່ງຮ່ວມຈິດຮ່ວມໄຈເປັນນື່ງໄຈດຽວເພຶ່ອຊ່ວຍຊຳລະລ້າງໂທດກັມທີ່ສະເດັດ­ສ້າງຂື້ນແກ່ປທຊາດແລະປຊຊລາວທັງປທ­ ສະເດັດບໍ່ເປັນຜູ້ທິ່ຮັກແລະທຳຄຸນ­ປະໂຍດອັນດິໃດໆໃຫ້ຊາດແລະປຊຊ
ລາວອິກແ­ລ້ວທັງນິ້ກະຍ້ອນສະເດັດຖືກພວກເຫົ­່ລານັ້ນຕັວະຕົ້ມຫລອກໃຊ້ໃນທີ່ສຸດລອກຄາບໄດ້ຢ່າງເລ­ືອດເຢັນໃນເມື່ອ
ທຸກຢ່າງຕົກຢູ່ໃນກ­ຳມືພວກເຂົາຊື້ງການມີລົມຫາຍໄຈທຸກມື້ນີ້ກະບໍ່ຕ່າງໄປ­ຈາກຄົນທິ່ຕາຍແລ້ວ"

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

http://www.youtube.com/watch?v=u-IjCox3u_E&feature=related

ໃນສະພາເຕັ້ຍທິ່ ວຈ ໃນວັນທິ່ 16062011 ມີ ສສ ວີຣະຊົນຊາດນິຍົມ ດຣ ຄຳເຜິຍໄດ້ລຸກຂື້ນຈິ້ຫ້ນາ ລູກຊາຍຫັວແກ້ວຫັວແຫວນ ຄາຕກອນໂລກໄກ້ສອນ ພົມວິຫິ ຈົນຫ້ນາເຫລືອງຄຶຫອຍໄຂ້ ສະຫາຍ ດຣ ໄຊສົມພອນ ທິ່ ໃນ ປິ 1990ຍອມກົ້ມຫ້ນາແບບໄຮ້ຍາງອາຍມາແດກເຂົ້າທິ່ບ້ານ ອົພຍົບລາວເມືອງ Hambourg RFA . Germany
ຊື້ງກ່ອນຫນ້ານິ້ຄຶ ປິ 1975 ໂຄດພໍ່ມັນໄດ້ໄຊ້ອາກາຈິ້ຄໍຫອຍໃຫ້ລອຍຂ້າມຂອງ

ແຕ່

ທີ່ ສຍາມ ປທ ຊາວລາວເສຶ້ອແດງກ່ວາ40ລ້ານຄົນພາກັນລຸກຂື້ນຕໍ່ຕ້ານກັບໄອ້ເຫິ້ຍເຈົ້າພໍ່ແຫ່ງຣາຊວົງອັບປຣິ ໂດຍໃຊ້ ລຳລາວ ເປັນອາວຸດທິ່ສຳຄັນ ຟັງແລ້ວ ເຂົ້າໄຈງ່າຍກັບພາສາພື້ນບ້ານລາວເຮົາແທ້ໆ
ຟັງແລ້ວຢ່າລືມຝາກຕໍ່ໃຫ້ຊົນຊາດເຊື້ອລາວກ່ວາ100ລ້ານຄົນຟັງນຳດ້ວຍ ເພື່ອ ປະກາດ ໃຫ້ ໂຈນລຸກລານແກວ(ຝັ່ງຊ້າຍ) ແລະ ໂຈນ500ຊຽງຫ້ມຽງສຍາມ(ຝັ່ງຂວາ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອານາຈັກລ້ານຊ້າງທິ່ຍິ່ງໄຫ່ຍມະຫາສານ ໃນອະດິດ ກຳລັງຈະຖຶກສະຖາປະນາຂື້ນແລ້ວ

http://www.youtube.com/watch?v=u-IjCox3u_E&feature=related

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 


« International Day of the Freedom of the Press
34 ປີ ຂອງສັນຍາມິຕພາບ ແບບພິເສດ ລາວ-ວຽດນາມ ແບບ “ເຂົ້າເມັດຫັກ ຜັກນຶ່ງເສັ້ນກໍ່ປັນກັນກິນ“ »
Journée Internationale de La Presse
3 mai 2011 | Auteur Som

A l’occasion de la «JOURNEE INTERNATIONALE DE LA LIBERTE DE LA PRESSE» : 03 Mai 2011.

du CONSEIL NATIONAL LAO POUR LA DEMOCRATIE

De part le monde, le 03 mai est l’occasion d’informer le public des violations du droit de liberté d’expression et de lui rappeler que de nombreux journalistes risquent la mort ou la prison pour lui apporter ses nouvelles quotidiennes.

Nommé Secrétaire général du « Parti populaire révolutionnaire » au 9ème Congrès en avril 2011 et chef de l’Etat , le Camarade Choummaly Sayasone n’a en rien modifié la ligne idéologique du pays. Tous les médias restent sous contrôle du Parti.

A l’heure où la situation internationale connait de profondes mutations politiques, le Laos reste fondamentalement une dictature marxiste-léniniste où le Parti unique (Parti populaire révolutionnaire communiste) gouverne le Pays sans partage et que la Presse étrangère est interdite et les prisonniers d’opinion restent toujours incarcérés sans jugement. La presse est contrôlée par le Parti-Etat , plusieurs journalistes d’opposition sont toujours emprisonnés , sans jugement et inhumainement traités. La répression de liberté de presse touche également les journalistes étrangers, ceux-ci sont encadrés par des règles strictes concernant les déplacements, les interviews, … etc. Ils sont constamment suivis et ne peuvent mener à bien leurs tâches .

Le Parti populaire révolutionnaire marxiste-léniniste maintient son emprise sur les médias du Pays et ne tolère aucune critique . On trouve dans la presse laotienne des articles identiques, écrits par l’Agence de presse officielle K P L (Khaosane Pathet Lao) et le journal du Parti (Paxaxon ou Peuple) ou par des fonctionnaires du Ministère de l’Information. Tous les journalistes sont des employés de ce Ministère et la majorité d’entre eux sont également membres du Parti . Il n’y a aucun journal indépendant.

La détention et les accusations arbitraires lancées contre Thongpraseuth Keuakoun , dirigeant du « Mouvement du 26 octobre 1999 » , auteur de nombreux articles et pamphlets sur la situation du Laos et la nécessité de réformes démocratiques ainsi que ses amis : Sèng Aloun PHENGPHANH, Bouavanh CHANMANIVONG, Khamphouvieng SISA-AT et KEOCHAY , prouvent que jamais l’importance de la Journée internationale de la presse que nous célébrons aujourd’hui le 03 Mai. Enfin ,on est toujours sans nouvelles des leaders du « Mouvement d’octobre 1999 » (SISA-AT est décédé en prison en 2001 suite aux tortures et mauvais traitements) . Nous appelons vivement les autorités communistes de Vientiane à libérer ces prisonniers d’opinion sans délai.

Conformément aux intérêts de la nation et pour répondre aux aspirations légitimes les plus profondes du peuple lao, le Conseil National Lao pour la Démocratie , composé des forces démocratiques et des représentants de l’Opposition à toutes les formes de dictature, en lutte pour la démocratie, la liberté, la réconciliation et les droits de l’homme, demande avec force :

1-la cessation de toutes exactions et arrestations arbitraires commises à l’encontre de tous les lao pour faits patriotiques qui réclament pacifiquement leurs opinions sur la justice sociale , la liberté, la démocratie ,la réconciliation et le multipartisme ,

2-la libération sans conditions des prisonniers d’opinion et ce, sans aucunes représailles ,

3-la liberté d’expression, de presse, de manifestation,

4-la cessation des répressions de minorités religieuses , notamment des Chrétiens ,

5-l’arrêt immédiat des tortures, des traitements inhumains dans les prisons et camps de détentions ,,

6-la cessation des persécutions des minorités ethniques , en particulier la minorité Lao-Hmong ,

7-,l’organisation d’un dialogue constructif entre les dirigeants de Vientiane et les représentants des mouvements démocratiques lao à l’étranger, soucieux de participer à la reconstruction de leur pays natal en Etat de droit ,

Le Conseil National Lao pour la Démocratie reste déterminé à mettre fin à toutes les formes de dictature au Laos et cela par des actions pacifiques , et collabore pleinement et continuera à le faire avec toutes les organisations et les personnes ayant le même objectif . Nous demandons instamment tous les Lao à œuvrer dans la solidarité et à réclamer ouvertement le droit de vivre dans une société lao démocratique et libre.

Le Président

Somboun Thoraninth

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 


« 34 ປີ ຂອງສັນຍາມິຕພາບ ແບບພິເສດ ລາວ-ວຽດນາມ ແບບ “ເຂົ້າເມັດຫັກ ຜັກນຶ່ງເສັ້ນກໍ່ປັນກັນກິນ“
ເນື່ອຯໃນວັນຄົບຮອບ 34 ປີ ຂອຯ ສັນຍາມິຕພາບແບບພິເສດລາວ-ວຽດນາມ (18.07.1977 – 18.07.2011) »
The 34th Anniversary of the Special Treaty Lao-Viêtnam (18.07.77 – 18.07.11)
18 juillet 2011 | Auteur Som

On the occasion of the 34th Anniversary of the special Treaty of amity and cooperation Lao-Vietnam , signed in Vientiane on July 18 1977, formalizes the occupation , the colonization and the dependence of the Lao People’s Democratic Republic (Laos) for the benefit of the communist « Vietnam brother » by reason of blood debs contracted by the communist leaders « Pathet Lao » in respect of the Vietnamese communist Party which has assisted them to take over the powers they are holding at present. Since the establishment of dictatorial in Laos, where the single Party has the rights of life and death on the population, where the Laotian people have become deaf and dumb and blind « without rights, without words and without hopes ».

On behalf of the Lao National Council for Democracy , we strongly request the outright cancellation and without conditions the “Special Lao-Vietnam Treaty” of 18 July 1977 ; we denounce the parliamentary elections on April 30 that are not democratic and free with the only candidates nominated by the single Party “ People’s Revolutionary Party” ; and we warmly welcome Dr Khampheui Panmalaythong , member of Parliament for Vientiane, dares to criticize the dictatorship that governs the Laos without sharing and the regime Marxist-Leninist dictatorship is a system of lies that perpetuate the division and poisons our people , it should be abolished, said on June 16 2011.At present, where the world situation is undergoing profound political transformation , Laos remains fundamentally a Stalinist dictatorship , where the single Party (People’s Revolutionary Party) is undeservedly ruling the country, under a totalitarian regime and that the human rights are violated , the prisoners of opinion remain always incarcerated without putting on trial and inhumanly treated, and where its inhabitants have sunk the misery and that the democratic expressions have met with so many hindrance, the education is degrading and the social and cultural values are worn down by a rampant mercantilism.

Face to the aggravating situation of the country, the Lao National Council forcefully denounces :

1-the totalitarian attitude of the present LAO PDR’s government which has thrust the Lao people, in spite of our numerous interventions, into an unbelievable misery, without any economic, social or medical protection outside the major towns and cities that are open to tourists and foreign organizations ;

2-the oligarchic system and the corruption organized by the authorities themselves in violation of the principles of democracy, justice and fairness which every citizen is entitled to enjoy , and which these new leaders , for all their Vietnamese communist allegiance, in fact enshrined in their Constitution 1991 ;

3-the systematic unlawful confiscation of property, the prohibition of any public gathering, the severe reprisals against anyone daring to express their discontent with or opposition the despotic regime which is currently governing the country with the political and military backing of HANOI . The Vienamese government has in fact flouted all the Lao peace treaties and independence agreements by retaining an army of over 60 000 soldiers in Laos and occupying the border regions by setting many thousands of Vietnamese families to plunder our heritage and exploit our mineral resources.

On this occasion , the Lao National Council for Democracy, composed of the democratic forces and the representatives of the Opposition to all the forms of dictatorship, represents the Lao Patriots fights about in for liberty, democracy, reconciliation and human rights , launches a solemn appeal to all governments, the International organizations, the political personalities, the women and men of good will who cherish liberty and justice, to support the Lao people in struggle for liberty and to request them to intervene with the Lao communist

Authorities so that the political prisoners be liberated , human right be respected and the reforms be carried out without delay.

In accordance with the interests of the nation and to answer the profound aspirations of the Lao people, to restore the understanding and the national concord , and to build a LAOS sovereign, free, democratic, independence and prosperous , the Lao National Council for Democracy claims vigorously :

1-cancellation of all Treaties that have not been concluded on equal terms with the foreign governments and

which undermine the national sovereignty , in particular with the neighboring countries ; demand the withdrawal of the occupation troops as well as all civil nationals of Vietnam who colonize the Lao territory of facto ;

2-cessation all exactions and arbitrary arrests made against the patriots who claim to freedom,

democracy , reconciliation, multi-party system and human rights ;

3-that Laos must be the Fatherland of Laotians of all edges, including those have adopted the nationality of their host country : the Laotians who had expatriated themselves to flee the dictatorial regime must be able to return freely to country and to keep their Lao origin nationality :

4-organization of a constructive dialogue between the Authorities of Vientiane and Representatives of the Lao Organizations abroad interested in participating in the reconstruction of their native country in a State of law ;

5-all the patriotic parties and all organizations without distinction political tendency are free carry on their activities ;

6-edification of political regime really democratic et liberal, reflecting the most profound aspirations of the Lao people by a Referendum .

Such are the bases and conditions which would allow us to hope for, on both sides , engaging a constructive dialogue , frank and sincere in view of a fraternal understanding, erasing the yesterday of hatred and bringing back the serenity and happiness in the heart of all Lao who are aspiring to only reconstruct their unit for the future of their children in the State of the rule of law.

July 18 , 2011

The Président

www.lao-national-council.com


__________________
Specom

Date:
Permalink   
 


ບໍ່ເຂົ້າໃຈເລີຍວ່າ ລາວໂຄຣາດ ເກີດອາຣົມຮ້າຍ ແລະອ່ານສຖານະການໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ເປັນມຸງຄຸນແບບນີ້ ຍ້ອນເຫດອັນໃດ?
ແບບນີ້ຕ້ອງແມ່ນ ລາວໂຄຣາດ-ຫລານຍ່າໂມ ແທ້ໆ, ຫລືລາວຫາໂນ້ຍ-ຫລານ ໂຮຈິມິນ.
ຂໍໃຫ້ທ່ານ ສິດ ດົງໂດກ ຢ່າໄດ້ຕໍ່ລອງກັບຜູ້ບໍ່ຫວັງດີ ກໍເປັນອັນຈົບກັນ.

  Best Regards, Specom


From: Seng chidhalay
Date: 7/21/2011 8:40:21 AM
To: bounthanh phousavanh
Subject: FW: Please forward it to every forum

--------------------------------------------------------------------------------
From: chanthaveunxay@hotmail.com
To: schidhalay@hotmail.com
Subject: Please forward it to every forum
Date: Thu, 21 Jul 2011 03:52:06 +0200


ສະບາຍດີ ທ່ານ Laokhorat
ການທີ່ ທ່ານ ອອກຄວາມເຫັນມານັ້ນ ຂພຈ ກໍເຫັນວ່າທ່ານເວົ້າຖືກ ຢູ່ ບາງຢ່າງ ເຊັນກ່ຽວກັບທ່ານ ຜ ... ດຣ ; ແລະອີຫລາຍຄົນ ທີ່ ຂພຈ ຮູ້ແລະໄດ້ພົບ ຄັ້ງນື່ງ 2 ຄັ້ງ
ຍົກເວັ້ນທ່ານ ເຈົ້າສິດ ...ທີ່ ຮູ້ຈັກຮັກແພງແລະ ນັບຖືກັນ ເຫມືອນ ອ້າຍ ເຫມືອນນ້ອງ ....ແຕ່ທ່ານ ລືມໄປວ່າ ການຮ່ອນຄໍານັ້ນທ່ານ ຕ້ອງໃຈເຢັນ ແລະ ຕາແຫລມຄົມຈື່ງຈະເຫັນເມັດຄໍາທີ່
ປະປົນຢູ່ກັບ ຫີນ ກັບຊາຍ... ແລະ ຂພຈ ກໍເປັນນັກມວຍ ທີ່ ຍອມ ກືນເລືອດ ເຖີງຈະເຈັບຈະຊໍ້າ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນ ປະເພດ ອອກອາການແລະ ຄາຍເລືອດໃຫ້ ຄູ່ຕໍ່ສູ້ເຫັນ....ທ່ານກັບຂພຈ ອາດຕ່າງກັນຢູ່
ບ່ອນນີ້ ....ການເກັບເງີນ 10 Euro ນັ້ນ ທ່ານ ວ່າ ລ້າ ສມັຍ ...ກໍເພາະທ່ານເອງ ...ຄິດວ່າເງີນຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ ສະເພາະໃນການທະຫານ ...ມີພັກການເມືອງ ຫລື ການເຄື່ອນໄຫວ ທາງການເມືອງ
ໃດ ທີ່ ບໍ່ມີການໃຊ້ເງີນ...ເຂົາໃຊ້ດອກຈໍາປາເປັນສັນຍາລັກ ທ່ີປະເທດ ອື່ນເຂົາໃຊ້ Jasmin ທ່ານເອງຕາງຫາກທີ່ ຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈ ສື່ຄວາມຫມາຍ ....ແລ້ວມາກ່າວຫາ ຂພຈ ... ທີຫນ້າທີຫລັງກະຣຸນາ
ຢ່າ ໃຊ້ ອາຣົມ ແລະ ຄວາມຮູ້ສືກ ສ່ວນຕົວ ໄປ ຕັດສີນ ວ່າ ຜິດ ວ່າຖືກ ...ເພາະການເມືອງບໍ່ແມ່ນເຣື້ອງອາຣົມພາໄປ...ແຕ່ມັນຕ້ອງມີແຜນມີຍຸທສາດ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດ....ແລະ ສໍາຄັນ ສຸດໆ ຄືມັນບໍ່ໄດ້ ກ່ຽວ ຂອງ
ຫຍັງຫມົດ ກັບ ຂ້າພະເຈົ້າ ... ພຽງແຕ່ຂພຈ ເຫັນ ວ່າ ມັນ ມີ ແນວ ທາງ ຄືກັນ ຄືໃຊ້ສຽງເພັງ ເປັນ ສື່ ແລະ ທ່ານ ກໍໄປ ຄິດເອົາເອງ ວ່າ ຄົນ ແຕ່ງເພັງເປັນ ແລະ ເກ່ງ ມີ ແຕ່ ຂ້າພະເຈົ້າ ຊື່ງມັນຜິດ ໃນ youtube ກໍເຫັນມີຫລາຍຄົນແລ້ວ
ທີ່ ນໍາ ສເນີ ..ດີດີ ເກ່ງໆ ທັງນັ້ນ .ຂພຈ ໃຊ້ສຽງເພັງເປັນ ສື່ຄວາມຫມາຍປຸກສະຕິຊາດ....ເພງຂພຈ ບໍ່ມີຄໍາວ່າໃຊ້ປືນ ...ຫລື ຂ້າແກງກັນ ...ທ່ານກໍເປັນແຟນເພັງຜູ້ນື່ງ ຍັງຕີຄວາມຫມາຍ ບໍ່ອອກ ...ແຖມ ຫາວ່າ ຂພຈ ຈະໃຊ້ຄວາມຮຸ້ນແຮງແກ້ໄຂບັນຫາ...ອີກຕາງຫາກ.....
ທ່ານ ຄິດເອົາເອງທັງນັ້ນ ...ທີ່ ທ່ານບອກວ່າ ຮູ້ ຂພຈ ດີ ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານ ໄດ້ ເຄີຍ ລົມກັບ ຂພຈ ແບບ ສອງຕໍ່ສອງ ຈັກເທືອບໍ່? ຂພຈ ບໍ່ໄດ້ ໂທດບໍ່ໄດ້ໂກດທ່ານ ພຽງແຕ່ຢາກໃຫ້ທ່ານໃຊ້ສະຕິປັນຍາ
ໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ ກ່ອນອອກຄວາມເຫັນ ໃນ web ຕ່າງໆ ເພາະມັນມີຜົນ ກະທົບທັງບວກ ຫລື ລົບ ຕໍ່ສ່ວນລວມ ...ຫາກເຮົາຄິດວ່າເຮົາເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະເປັນຫ່ວງ ນໍາຊາດບ້ານເມືອງດ້ວຍກັນ....ບາງ ຄົນ ນັ້ນ ເອົາແຜ່ນ
VCD ລາວຫລົງ ຂພຈ ໄປ 500 ແຜ່ນ ບໍ່ໄດ້ ຈັກ Euro ບາງ ຄົນ ເອົາ CD ເພັງ ຊຸດ ຂ້ອຍເປັນ ລາວ ໄປ 1000ແຜ່ນ ເງີນ ດອນນື່ງ ກໍບໍ່ໄດ້ ....CD ກໍຂາຍຫມົດ ເງີນ ກໍຈ່າຍຫມົດແລ້ວ ...ຂພຈ ເຈັບກວ່າທ່ານ ອາດ100ເທົ່າ
ແຕ່ ກໍຍັງທົນໄດ້ .... ບາງຄົນ ເອົາເພັງ ຊຸດ ທີ 2 ທີ 3 ຂອງ ຂພຈ ໄປຂາຍ ກໍບໍ່ໄດ້ຫຍັງ ອັນນີ້ ຂພຈ ກໍ ເຂົ້າໃຈ ຕົງກັນກັບທ່ານ ຢູ່ແລ້ວ ...ແຕ່ ຂພຈ ເປັນນັກການເມືອງ.
..ບໍ່ແ່ມນ ນັກ ກວນເມືອງ... ຈື່ງຕ້ອງ ຍອມກືນເລືອດ ຍອມເຈັບຊໍ້າ ..ແຕ່ບໍ່ຍອມ ປີປາກເພາະ ບໍ່ຢາກໃຫ້ ສັດຕຣູເຫັນ ຈຸດອ່ອນແອ ຂອງພວກເຮົາ ...ມາສ່ວຍກັນຄົນ ລະເລັກລະນ້ອຍດີ ກວ່າ ອັນໃດມັນ ບໍ່ດີ ຍັງຂາດຕົກບົກຜ່ອງ
ກໍຫາທາງແກ້ໄຂ ...ອັນນີ້ ຄືຄົນຈິງ ເມັດຄໍາ ທີ່ ເຮົາຮ່ອນມາ 30 ກວ່າ ປີ ເລີ້ມ ເຫັນ ປະກາຍ ແວວວັບແລ້ວ ....
ຈິງໆ ແລ້ວ ເຮົາ ສອງ ຄົນ ເຫັນ ຕົງກັນຫລາຍຢ່າງ ...Message ນີ້ ຫວັງ ວ່າ ທ່ານ ຈະເຂົ້າໃຈ ຂພຈ ດີ ຂື້ນ ແລະ ຫາທາງແກ້ໄຂ ໃນ ສິ່ງທີ່ ເຜີພາດໄປ .....ຂໍຂອບໃຈ ທ່ານ ເປັນການ ລ່ວງຫນ້າ ໃນການແກ້ໄຂ
ສິ່ງທີ່ ທ່ານ ໄດ້ ສະແດງ ສໍານວນ ໂວຫານອອກໄປແລ້ວ ....ແລະຂໍໃຫ້ທ່ານ ສະບາຍໃຈໄດ້ ບໍ່ມີແມ່ນແຕ່ ສຽງປືນ ນັດດຽວ ..ໃນ ແນວທາງ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ..ແລະ .ຕັ້ງ20 ກວ່າປີມາແລ້ວ ພຽງແຕ່ທ່ານ ບໍ່ຮູ້ຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງ
ຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າ ...ມັນເປັນການເຂົ້າໃຈຜິດ ບໍ່ແມ່ນການກ່າວຫາ ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ງບໍ່ຖືສາຫາເຣື້ອງ ... ແລະຫວັງວ່າ ທ່ານຈະທໍາຫນ້າທີ່ ການ ພົລເມືອງ ແລະ ບໍ່ເສັຽຊາດເກີດ ....ຂພຈ ບໍ່ຮູ້ທ່ານຈິງໆ ....

ດ້ວຍ ຄວາມຮັກແພງ ໃນ ສາຍເລືອດ ຂອງ ຄວາມເປັນ ລາວ ດ້ວຍກັນ

ສິດ ດົງໂດກ .


__________________
laokhorath

Date:
Permalink   
 

ທ່ານສິດດົງໂດກ

ຂໍ້ຂຽນນິ້ແມ່ນບັກຜິຫ່ານາຣົງສີນາ­ຄອນsinakhone@yahoo.fr

ຜ່ານfreelaos+ເວທິປຊທປຕ

Mer 20 juillet 20118h29minຜູ້ຂ້າເຫັນແລ້ວຢາກປາ­ດຄໍມັນ ບໍ່ຈັກຊີເຣັດເພາະບໍ່ຣູ້ຊຶ່ແທ້ເລ­ິຍນຳເອົາຂໍ້ຂຽນມັນມາລົງ ສຽງດັງກ້ອງທັ່ວໂລກ ເລິຍສາມາດໄກ້ຈະໄດ້ຂໍ້ມູນໃຫ້ທ່ານ­ແລ້ວວ່າແມ່ນໃຜ??ໃຫ້ໄຈເຢັນໆໄວ້ ກະຢູ່ປາຣີສເຣົານິ້ເອງ

ຄວາມຄິດເດັດດ່ຽວໃນການລຸກຂິ້ນຕໍ່­ສູ້ກັບໂຈນຜດກຍາວນານຂອງທ່ານ ຜູ້ຂ້າຮູ້ດິແລະຂໍຊົມເຊີຍ

ເພງກ້າວຫ້ນາທ່ານຜູ້ຂ້າມິທຸກຊຸດແ­ລະຂໍສາຣະພາບ ຖ້າເວົ້າຜິດຂໍໃຫ້ມິອັນເປັນໄປກັບ­ຜູ້ຂ້າ ກ່ອນເຂົ້ານອນທຸກໆວັນຟັງເພງທ່ານເ­ພຶ່ອໃຫ້ນອນດັບຄຳຕອບມາຈາກທິ່ນິ້

http://www.youtube.com/watch?v=58xXqQROEYY

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ສບາຍດີ ສະມາຊິກ ທຸກໆ ທ່ານ

- ກ່ຽວກັບ ທ່ານດຣ. ຄຳເຜີຍ ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ເຄີຍ ໃຫ້ທັສນະ ມາກອ່ນແລ້ວວ່າ ຄຳເວົ້າ ພຽງ 4 - 5 ນາທີ ນັ້ນ ຈະຍົກໃຫ້ເປັນ
ວິຣະຊົນ ຂອງຊາຕ ນັ້ນ ມັນງ່າຍເກີນໄປ, ຄວາມຈິງໃນບົດປາສັຍ ຂອງ ທ່ານຄຳເຜີຍ ນັ້ນຍັງບໍ່ມີຫຍັງ ທີ່ຈະເປັນຕົນເປັນໂຕ
ພໍທີ່ຈະໃຫ້ເຮົາ ທັງໝົດ ຕາຍໃຈ ໄດ້ ວ່າ ເປັນການຕໍ່ສູ້ ທີ່ແທ້ຈິງ ແຕ່ພວກເຮົາຍັງມີເວລາ ທີ່ຈະພິສຸດ ທ່ານອີກ ວ່າຈະເປັນຢ່າງໃດ
ຂ້າພະເຈົ້າ ເວົ້າຄຳນີ້ມາຕັ້ງແຕ່ ມື້ ທີແຣກ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ clip ນີ້ມາເປີດໃນ Paltalk ພຸ້ນນາ, ສຳລັບ ຂບວນການຕໍ່ສູ້ແບບຜີ
ທີ່ບໍ່ມີຕົນຕົວນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ກໍຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ ເພາະ ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ມີວິຊາ ເຫັນຜີ ແລະບໍ່ສາມາດເວົ້າກັບຜີໄດ້,

ສນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຍອມ. ສມັຍນີ້ ການຕໍ່ສູ້ຕອ້ງປະກົດໂຕໃຫ້ ປະຊາຊົນແລະພັກພວກເຫັນໂຕ ຈິ່ງຈະເປັນການຕໍ່ສູ້ທີ່ພິຣະອາດຫານ
ຖ້າຕໍ່ແບບບໍ່ມິຕົນຕົວຮຽນ ວິຊາຜີຢູ່ນີ້ ໂລກເຂົາບໍ່ນິຍົມກັນເຮັດເສັຽແລ້ວ, ເພາະມັນມີຫຼາຍແລ້ກົນ ທີ່ເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈ. ຂໍໂທດນຳທຸກໆ
ທ່ານ ຖ້າວ່າ ເປັນການແຕ່ຕອ້ງຈິດໃຈ ທ່ານໃດທ່ານນື່ງ ແຕ່ ຜູ້ຂ້າ ເວົ້າຄວາມຈິງທີ່ໂລກປັຈຈຸບັນເຂົາທຳກັນຢູ່.

ຂອບໃຈ

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ວັນໃດມີຝົນຣິນ ກໍຮວາດຮວາຍຮຳຫຍ້າ
ວັນທີກາດຳເອີ້ນ ມັນເຕີນເຕືອນໝູ່
ເຕີຍເວີຍແຮມຫ່າງຊູ້ ມາຮອ້ງຢູ່ຜູ້ດຽວ ແທ້ນໍ...
-ຍາມແລ້ງທຽວທົ່ງເຍີ້ນ ພໍ່ເອີ້ນບອກໃຫ້ຖືທີງ
ຢ່າເພິ່ງອິງເອົາໜອງ ຢ່າໄດ້ຄອງອາສັຍຫວ້ຍ
ບາງເທື່ອຊວຍທາງໜ້າ ໜອງນານ້ຳບໍ່ອັ່ງ
ຍັງສິໄດ້ເພິ່ງບັ້ງ ທິງທ້າວທີ່ແບກໄປ ວ່ານາ...
-ຄັນເຈົ້າໄດ້ຂີ່ມ້າ ຢ່າດູຖູກຜູ້ເດີນດິນ
ຍາມໄດ້ກິນພາພານ ຢ່າຄິດລືມກະບຽນຮ້າງ
ໄດ້ນັ່ງນອນເຮືອນຫ້າງ ຢ່າໝາງເມີນຕູບຕໍ່າ
ແນວເຂົ້າກໍ່າຫວ່ານໄວ້ ໃຫ້ປັກໄກ້ໝູ່ເຂົ້າດໍ ແດ່ເດີ...
-ຄັນຢາກເປັນຜູ້ຮູ້ ໃຫ້ມີໝູ່ມວລມຫາ
ແຕ່ຢ່າໄປພຽຣສອຣ ໃຫ້ແຂ້ຮຽນລອຍນ້ຳ
ຍາມເຈົ້າມີເງິນລ້ານ ເຫລືອຖົງຢ່າຟ້າວອົ່ງ
ຈົ່ງຄິດໃສ່ແມ່ນ້ຳ ຍາມແລ້ງກໍແຫ້ງລົງ ນັ້ນແລ້ວ...
ໂມທນາ

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

Sabaidee Everyone,

I am not quite sure how to put this into a perspective or context of the discussion with using Thai languague in this forum.
If and only if we choose not to use Thai language because Laos was once under Siam colonzation for more than 200 years. After that French for almost 100 years. What will be next? Vietnamese? Chinese? To me English, French and Spanish language are more utilize around a globe and definitely not Thai language. If you really want to boycott using Thai language then you must completly stop using and buying Thai products. For example: Food, TV, music, and etc.... Actually, there's plenty of more goodies and great stuffs are made in many great countries you are living in such as USA, France, Germany, Belgium, Australia, Canada, and many more countries throughout the world. The choice is yours and sure hope you make the right one!!!

The major issues that we all need to ask ourselves are these following questions:

How can we united as one body, mind and soul? How can we moving forward if we are still live in the past?
When and how can we learn to forgive and forget? I don't think violent, revenge for the loss, nor using of any forces will help solve any issues in Laos today. If we cannot work together among ourselves then who else will work with all Khon Lao? Please wake up and get with the 21st century....


__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

A list of the new appointments is available here:
http://www.laofab.org/document/view/1362


*Laos' newly appointed leadership face challenges*

VIENTIANE, June 17 (Xinhua) -- Laos' newly appointed senior
leadership, chosen this week by the country's National Assembly ( NA),
will govern amid a challenging period as Laos presently stands at a
watershed in terms of development, with rapid growth in industrial and
commercial sectors bringing huge income to the government and urban
centers, while rural Lao lifestyles, and poverty, have seen few
changes in decades.

During Wednesday's opening day of its first session, the NA, Laos'
legislative body, re-elected General Secretary of the Lao People's
Revolutionary Party (LPRP) Choummaly Sayasone as president and the
party's Politburo member Thongsing Thammavong as prime minister.

Major national objectives fall within the five-year tenure of the
leaders, in which the government will strive to maintain and
accelerate progress towards the Millennium Development Goals, which
include halving poverty and providing universal primary education.

Addressing the assembly after his re-appointment, Thongsing said the
Lao government would "persist in moving in the right economic
direction, strengthen socio-cultural development, adhere to a people-
centered approach, and give priority to education to achieve the
Millennium Development Goals by 2015."

Laos is rapidly gaining the finances to reach its objectives, as shown
by the World Bank's May 2011 Lao PDR Economic Monitor, released on
Thursday, which predicts 8.6 percent real GDP for 2011 driven by
burgeoning mining, hydropower and manufacturing sectors, and soaring
export earnings.

Lao exports grew by almost 43 percent in 2010, totalling about 2
billion U.S. dollars, and are projected to grow by nearly 30 percent
in 2011 driven largely by electricity and copper exports, the report
said.

But despite strong growth, a small domestic manufacturing base and
fragile agriculture production mean that much of Laos' consumer goods
are imported, leaving the country particularly vulnerable to rising
inflation brought on by fluctuating oil prices.

The World Bank report said that Laos' year-on-year inflation rose to
about 7.7 percent in March 2011 from 5.8 percent in December 2010,
driven largely by fuel price increases, and forecasts average
inflation for 2011 of about 7 percent, up from 6 percent in 2010.

Successful government control measures, including bolstering food
supplies to markets, using rice reserves and a temporary ban on rice
exports, brought food inflation down from over 14 percent in September
2010 to 7.2 percent in March 2011.

But even small increases in consumer prices have serious implications
on the poor in Laos, where a large section of population lives in
remote, rural areas, with few income options and little access to
infrastructure developments taking place elsewhere in the country.

It is reaching out to these people that will determine the success of
the government's efforts to achieve the MDGs, and measure the
accomplishments of the Lao leadership over the next five years.

Speaking after being appointed for his second term as Lao president on
Wednesday, Choummaly said, "I will devote my knowledge and energy,
together with other leaders, to lead national development and bring
prosperity to the Lao people while ensuring that society sees
harmonisation, democracy, justice and civilisation."

This week's election of a new senior leadership was the final stage in
the 5-yearly reshuffle of the ruling Lao People's Revolutionary Party
(LPRP) leadership and executive and legislative organs of Laos.


__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

Lao Nationalists,


Lao Nai Patriots always did the fighting the democracy in Laos with out suggestion from Lao Nork.


1990. Former Technology's Vice-Minister Thongsouk Saysangkhy - father of Lao democracy
Former Justice's Vice Minister Latsamy Khamphoui
Former Justice's Vice Minister Feng Chittaphong
Request to reform the democracy in Laos.


26.10.1999 Pro-democracy Lao students group of 6.
Mr Thong Praseuth Keuakoun 39 years old
Mr Khamphouvieng Sisaath 39 years old
Mr Seng-Aloun Phengphanh 28 years old
Mr Bouavanh Chanhmanivong 39 years old
Mr Keochay 34 years old
Mr Khamnoy Khamphilavong 70 years old.
Request to reform the democracy in Laos on 26 October 1999.

12 1999 Prof.Dr Khamchong in CA. USA and Oudom Kattiya Vice-President of SoPoPoLo


2009 Lao farmers group of 9.
Mrs Kingkeo ( 39 )
Mr Soubin ( 35 ),
Mr Souane ( 50 ),
Mr Sinpasong ( 43 )
Mr Khamsone ( 36 )
Mr Nou ( 54 )
Ms Somchit ( 29 ),
Mr Somkhit ( 28 )
Mr Sourigna ( 26 )

16.06.2011 Dr Khampheui PANMALAYTHONG Vientiane 's Deputy ( 53 YEARS OLD)

Request for the Land Rights Reform on 22 July 2011


__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ທ່ານໄຊຊນະ ຫລື ທ່ານວີຮະວົງ ທີ່ຮັກແພງ
ຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານລົງຜ່ານເວທີ ນັ້ນເຫັນວ່າເກີນຂອບເຂດ ແລະເປັນການຖາກ
ຖາງກຽດຊື່ສຽງຂອງສ່ວນບຸກຄົນ, ທ່ານຢ່າລືມວ່າ ກົດຫມາຍບ້ານເມືຶອງທີ່ມີຄວາມ
ຈເຮີນແລ້ວເຂົົາຈະປ່ອຍໃຫ້ທ່ານລ່ວງເກີນສິດສ່ວນຕົວ ຮະບຽບກົດຫມາຍຂອງປະ
ເທດທີ່ອາໃສຢູ່ບໍ ? ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມທ່ານວ່າ , ທັສນະຄູນສົມບັດຄວາມມີສາຍ
ເລືອດເປັນລາວນັ້້ ຢູ່ໃສ ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ກຳນົດໃຫ້ ທ່ານກ້າວຣ້າວ ກຽດສັກສີ
ຂອງຄົນອື່ນ, ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍພົບ ແລະ ເຄີຍໂອ້ລົມ ກັບບຸກຄົນໃນຖັນແຖວການ
ປະຕິວັດ ຫລາຍ ທ່ານໆ ຣູ້ບໍວ່າ ທ່ານເລົ່ານັ້ນມີຄູນສົມບັດດີງາມ ໃນການປາກເວົ້າ
ຊື່ງແຕກຕ່າງກັບ ທ່ານ ທີ່ຖືກທາງການ ສປປລ ມອບຫມາຍໃຫ້ເປັນບຸກຄົນສຳຄັນ
ໃນການຂົນຂວາຍໃນຕາງແດນ. ພາກປະຕິບັດຂອງທ່ານນັ້ນຕຮົງກັນຂ້າມ ຖ້າ
ຂ້າພະເຈົ້າເດົາບໍ່ຜີດ ທາງການພັກລັດຄົງຈະເສັຍໃຈບໍ່ນ້ອຍ ທີ່ມີຄົນຢ່າງທ່ານມີຄຸນ
ສົມບັດຕຮົງກັນຂ້າມ, ແທນທີ່ຈະນຳຜົນປະໂຍດໃຫ້ ການຈັດຕັ້ງຂອງ່ທານ ແຕ່ສີ່ງເລົ່າ
ນັ້ນ ເປັນການທຳລາຍຄູນສົມບັດຂອງຮະບອບໄຫມ່. ຂໍໃຫ້ທ່າຈົ່ງສຳນືກວ່າສີ່ງທີ່ທ່ານ
ທຳໄປນັ້ນຈະເປັນຜົນດີຫລືຣ້າຍໃຫ້ແກ່ທ່ານ. ແນ່ນອນ ຄົງຈະບໍ່ມີສີ່ງດີໆຕອບສນອງ
ທ່ານ. ເວລາ ຍັງມີນ້ອຍເຕັມທີ ທ່ານເອງກໍນັບມື້ທີ່ຈະລາໂລກນີ້ໄປ ເັຊ່ນດຽວກັບທຸກໆ
ຄົນທີ່ຢື່ນຢູ່ໃນຜືນແຜ່ນ, ເພາະສະນັ້ນ ຂໍທ່ານຈົ່ງລົດລະເສັຍສີ່ງທີ່ບໍ່ດີ ຫັນຫນ້າເຂົ້າຫາ
ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງຊີວິດ ແຜ່ນດີນນີ້ຈະສູງແລະງາມສງ່າ ຖ້າມີ່ທານອີກຄົນນື່ງເປັນ
ຄົນດີຂອງຊາດ
ໄປກ່ອນເດີ ວຽງຈັນພູ້ນລະ ຫວັງວ່າຄົງະໄດ້ພົບກັນ ເມື່ອໄປເຖີງແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຊອກ
ຫາທ່ານເອງດອກ ຈະໃຫ້ການຕ້ອນລັບເປັນຢ່າງດີ, ຄົງບໍ່ປະຕິເສດ.
ຮັກແພງສເມີ
.

__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard