ລາວໂຮມລາວ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: ຜົນງານ ແລະ ໄຊຊະນະອັນໄຫຍ່ຫຼວງຂອງການນໍຳອັນສຫຼາດສ່ອງໃສ, ເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດໃນປະຫ
Anonymous

Date:
ຜົນງານ ແລະ ໄຊຊະນະອັນໄຫຍ່ຫຼວງຂອງການນໍຳອັນສຫຼາດສ່ອງໃສ, ເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດໃນປະຫ
Permalink   
 


ຜົນງານ ແລະ ໄຊຊະນະອັນໄຫຍ່ຫຼວງຂອງການນໍຳອັນສຫຼາດສ່ອງໃສ, ເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ

https://www.facebook.com/photo.php?v=135838936627190__________________
Anonymous

Date:
ມັນອາດຈະເສັຽຫນ້າປະເທດ
Permalink   
 


ພາບນີ້ໄດ້ສະທອ້ນໄຫ້ເຫັນວ່າ ພັກລັດຜູ້ເປັນພໍ່ແລະແມ່ ຂອງ ປະເທດລາວ ຈົນປັນຍາລຽ້ງລູກ! ສະແດງເຖີງການນຳພາ ທີ່ລົງເຫວເລິກ ຫລາຍຄົນອາດຈະຖຽງວ່າ ເປັນນຳສັນດານຂອງເຂົາ ຂໍຕອບໂລດວ່າ ໃນເມື່ອພັກລັດ ເປັນຜູ້ນຳພາປະເທດ ຢ່າມອງຂ້າມ ໃນເລື່ອງນີ້ ເຈົ້າຈະປັດຄວາມຮັບຜິດຊອບໄປໄຫ້ໃຜ ໃນເມື່ອເຈົ້າເປັນຜູ້ນຳ?! ມັນອາດຈະເສັຽຫນ້າປະເທດ ກະຍັງດີກວ່າ ຈະປອ່ຍໄຫ້ເປັນແບບນີ້ ພັກລັດຊາບແລ້ວປຽ່ນ? ເຮັດບ່ໄດ້ລະເຊີນຫນີ ຢ່າມາຢູ່ເປັນຜູ້ນຳໄຫ້ເຫັນ! ຂາຍຫນ້າຂາຍຕາ ປະເທດຊາດ ລູກຫລານເພີ່ງບໍ່ໄດ້ ຍັງມີຫນ້າຍີ້ມແປ້ນ ແບບນີ້ເອົາຄວາຍມາເປັນດີກວ່າ!

1000209_497641560319110_2104326751_n.jpg__________________
Anonymous

Date:
ຢູ່ທາງຫລັງດົງໂດກກໍມີບໍ່ອຶດ ມີແຕ່ສາວ 14 ຫາ 18 ປີ
Permalink   
 


ຢູ່ທາງຫລັງດົງໂດກກໍມີບໍ່ອຶດ ມີແຕ່ສາວ 14 ຫາ 18 ປີ ແລະກໍເປັນສາວເໜືອອີກ ແຕ່

ບໍ່ໄດ້ມາຢືນຕາມຫົນທາງແບບຢູ່ໜອງຄາຍ, ມີຜູ້ຊາຍຈະຢູ່ເປັນກຸ່ມໆລະ 3-4 ຄົນ ຍ່າງ

ກົງເຂົ້າຫາໂລດ ບໍ່ຕ້ອງອອກຄຳຖາມຫຍັງໝົດ  ຂະເຈົ້າຈະເອົາເບີໂທລະສັບໃຫ້ແລ້ວໂທ

ຕິດຕໍ່ດ້ວຍຕົວເຮົາເອງ ຖ້າເປັນສາມາດໂຟນເຮົາຈະເຫັນຮູບຂອງຍິງສາວຢູ່ໃນໂຟນ ເຮົາ

ກໍສາມາດເລືອກເອົາໄດ້ຕາມໃຈຊອບ. ເລື້ອງລາຄາ ແມ່ນ $75-125 ສຫຣ ຂຶ້ນຕາມອາ

ຍຸແລະການຜ່ານຂອງຜູ່ຍິງ (ລາຄາເປັນຄືນໜຶ່ງບໍ່ແມ່ນບາດດຽວ)    ຖ້າຈີກເຈ້ຍຄວກ

ແບບຄໍໜ້ຽວເຮົາຂາດນັ້ນແມ່ນ $200 ສຫຣ ເທື່ອດຽວ. __________________
Anonymous

Date:
ຜູ້ນຳປະເທດຄວາຍຄວາຍ
Permalink   
 


Anonymous wrote:

ຢູ່ທາງຫລັງດົງໂດກກໍມີບໍ່ອຶດ ມີແຕ່ສາວ 14 ຫາ 18 ປີ ແລະກໍເປັນສາວເໜືອອີກ ແຕ່

ບໍ່ໄດ້ມາຢືນຕາມຫົນທາງແບບຢູ່ໜອງຄາຍ, ມີຜູ້ຊາຍຈະຢູ່ເປັນກຸ່ມໆລະ 3-4 ຄົນ ຍ່າງ

ກົງເຂົ້າຫາໂລດ ບໍ່ຕ້ອງອອກຄຳຖາມຫຍັງໝົດ  ຂະເຈົ້າຈະເອົາເບີໂທລະສັບໃຫ້ແລ້ວໂທ

ຕິດຕໍ່ດ້ວຍຕົວເຮົາເອງ ຖ້າເປັນສາມາດໂຟນເຮົາຈະເຫັນຮູບຂອງຍິງສາວຢູ່ໃນໂຟນ ເຮົາ

ກໍສາມາດເລືອກເອົາໄດ້ຕາມໃຈຊອບ. ເລື້ອງລາຄາ ແມ່ນ $75-125 ສຫຣ ຂຶ້ນຕາມອາ

ຍຸແລະການຜ່ານຂອງຜູ່ຍິງ (ລາຄາເປັນຄືນໜຶ່ງບໍ່ແມ່ນບາດດຽວ)    ຖ້າຈີກເຈ້ຍຄວກ

ແບບຄໍໜ້ຽວເຮົາຂາດນັ້ນແມ່ນ $200 ສຫຣ ເທື່ອດຽວ. 


 ສມັຍລາວແດງປົດປ່ອຍປະເທດໃໝ່ໆນັ້ນ ເບິ່ງເພິ່ນພາກັນກ່າວປະນາມສັງຄົມຂອງຣະບອບ

ເກົ່າວ່າເປັນສັງຄົມເປື່ອຍເຍື່ອຍທີ່ມີສັງຄົມຊາວຕາເວັນຕົກມາເບື່ອເມົາວັຍຣຸ່ນຫລືຊາວໜຸ່ມ

ສູບຝິ່ນກິນຊາ ລັກເລັກຂະໂມຍນ້ອຍ ຈົ່ງຜົມຍາວໃສ່ໂສ້ງຂາບານ. ເພິ່ງເພິ່ນພາກັນປາບປາມ

ຈັນກຸມຄຸມຂັງແລະສົ່ງໄປດັດສ້າງຢູ່ດອນລີງດອນຄ່າງ ໜັກໄປກ່ອນນັ້ນແມ່ນນຳໄປດັດສ້າງຢຸ່

ອັຕະປືແລະວຽງໄຊ ຈົນເປັນເຫດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມຫວາດກົວຕໍ່ຊີວິດຈຶ່ງໄດ້ພາກັນເຕົັ້ນໂຕນໂຍນໜີ

ຈາກຖິ່ນຖານບ້ານເກີດເມືອງນອນ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ ສປປລ ເປີດປະຕູຕ້ອນຮັບປະເທດທຶນນິຍົມເປັນຕົ້ນມາ ສັງຄົມລາວຂອງ ສປປລ

ກໍກັບຕ່າວຄືນຫາອັນທີ່ພັກລັດເຄີຍກ່າວປະນາມວ່າເປັນສັງຄົມເປື່ອຍເຍື່ອຍນັ້ນ ແລະກໍຍິ່ງເປັນ

ສັງຄົມທີ່ເປື່ອຍເຍື່ອຍກ່ອນສມັຍ 75 ອີກເປັນຮ້ອຍເທົ່າພັນເທົ່າ. ເດັກນ້ອຍຍິງສາວນັບແຕ່ອາ

ຍຸ 12 ປີຂຶ້ນໄປແມ່ນຫາກິນດ້ວຍການຂາຍຕົວໂດຍມີນາຍຕຳຣວດຊັ້ນຜູ້ໃຫຍ່ຂອງ ສປປລ ເປັນ

ຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫລັງແລະໃຫ້ຄວາມກຸ້ມກັນເພື່ອໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງ. ທາງຊາຍໜຸ່ມກໍພາກັນຕິດຢາບ້າ

ຄ້າຢາເມົາ ໂດຍມີທະຫານຂອງ ສປປລ ຂັ້ນນາຍພົນເປັນຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການຄ້າຢາບ້າແລະຈຳ

ໜ່າຍໄປທົ່ວປະເທດໂດຍອາສັຍຍານພາຫະນະຂອງກອງທັບເປັນພາຫານະຂົນສົ່ງຂອງຜິດກົດ

ໝາຍຈາກສາມຫລ່ຽມທອງຄຳເຂົ້າມາລາວ.  ຢາບ້າໄດ້ທຳຮ້າຍຊີວິດຊອງປະຊາຊົນລາວນັບມື້ນັບ

ທະວິຄູນຂຶ້ນ ຈົນທຸກໆຕົວເມືອງແລະເຂດຊົນະບົດເກີດມີຄະດີການຂ້າຊິງສັບຣະບາດຂຶ້ນຢູ່ຕໍ່ເໜື່ອງ

ຈາກພວກທີ່ຄິດຢານາຮົກນັ້ນ.

ຂໍຊົມເຊີຍຄວາມສລາດສ່ອງໄສຂອງພັກລັດທີ່ໄດ້ດຶງແກ່ເອົາປະເທດຊາດບ້ານເມືອງລົງສູ່ໝໍ້ນາຮົກ

ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມຂອງຄົນລາວໃນ ສປປລ ເປື່ອຍເຍື່ອຍ ກ່ວາກ່ອນ 75. ຜູ້ນນຳປະເທດກໍມີແຕ່ຄວາຍ

ທັງນັ້ນ ເຫັນແກ່ຕົວຢ່າງດຽວໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.

- ແມ່ນຣະບອບໃດກັນແທ້ທີ່ມີສັງຄົມເປື່ອຍເຍື່ອຍ?????

- ມີຍິີງສາວງຄົນ ສປປລ ຈັກພັນຄົນທີ່ໄປຂາຍຫີເພື່ອລ້ຽງຄອບຄົວຢູ່ໄທ?

- ປານນັ້ນບັກນາຍົກທອງສິງແລະສັມະຊິກພັກຍັງແດກພາເຂົ້າທິບຢູ່ບົນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະ

  ຊາຊົນໄດ້ຢູຫວາ?__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard